Michoel & Bremans, Geassocieerde notarissen te Hoogstraten

 

Michoel & Bremans

Geassocieerde notarissen te Hoogstraten

Wat is een stedenbouwkundig attest?

Een stedenbouwkundig attest is een document dat de koper van een onroerend goed meer informatie geeft over de haalbaarheid van een bepaald project of over de verkavelingsmogelijkheid van een grond. Daarom wordt een stedenbouwkundig attest vaak aangevraagd vóór de eigenlijke aanvraag tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige- of verkavelingsvergunning. Het geeft immers aan of een project voor een vergunning in aanmerking komt. Een stedenbouwkundig attest is dus niet gelijk te stellen met een vergunning, maar voor de koper is dit niettemin een belangrijk document, want het kan een indicatie geven over de uitvoerbaarheid van een bouwproject.

Opgelet, een stedenbouwkundig attest is slechts twee jaar geldig.

 

Hoe vraag ik zo’n stedenbouwkundig attest aan?

U kunt het attest eenvoudigweg aanvragen door een formulier te downloaden op www.ruimtelijkeordening.be.

 

Waar vraag ik een stedenbouwkundig attest aan?

U vraagt dit attest aan bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. Dit is in de meeste gevallen de gemeente. U kunt de aanvraag per aangetekend schrijven doen, tegen afgifte met ontvangstbewijs of u kunt het digitaal aanvragen (niet alle gemeenten kennen dit systeem). U bezorgt de aanvraag in tweevoud.

 
 

Voor een koper die wil bouwen is het verkrijgen van stedenbouwkundige informatie belangrijk. De aanvraag van een stedenbouwkundig attest door de notaris of door de bouwheer geeft meer zekerheid over de stedenbouwkundige toestand van het goed.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan info@privanot.be .